English Corner Vilafant

English Corner Institut és un projecte col.laboratiu entre diferents administracions i els centres d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Figueres i Vilafant.

Aquest projecte intenta donar resposta, entre altres objectius, a l’eix 2 del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2017, pel que fa al principi de FER DE CADA CENTRE UN CENTRE DE QUALITAT, prioritzant l’aprenentatge de les competències bàsiques. Punt 3 “Potenciar el domini de la llengua anglesa en tot el sistema educatiu, en especial en la competència oral”. 

Aquesta línia de treball té la intenció de reduir les diferències entre l’alumnat treballant per l’equitat i la igualtat d’oportunitats, en aquest cas amb l’impuls de les llengües estrangeres. 

Amb aquest projecte s’incorpora la figura d’un/a auxiliar de conversa a les aules dels diferents instituts de la comarca.

Objectius:

1- Potenciar el domini de la llengua anglesa en tot el sistema educatiu, en especial en la competència oral

2- Fomentar l’equitat, l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats a partir de l’aprenentatge de les llengües estangeres

3- Ajudar a l’alumnat a assolir el nivel B2 d’anglès en finalitzar l’etapa d’ESO, tal i com assenyala el Common European Framework of Reference for Languages: Learning Teaching Assessment (CEFRL).

Centres participants:

  • INS de Vilafant, Escola Les Mèlies i Escola Sol i Vent, de Vilafant (des del curs 2018-19).
  • INS Cendrassos, INS Olivar Gran, INS Alexandre Deulofeu, INS Narcís Monturiol i INS Ramon Muntaner, de Figueres.