Intercanvi 3r ESO

Des del curs 2014-15, estem fent intercanvis lingüístico-culturals amb altres Instituts de diferents països europeus, amb els alumnes de 3r ESO del centre.

Un intercanvi d’aquesta tipologia, és una oportunitat única pels nostres estudiants, perquè aprenen a conviure i acceptar una cultura diferent, alhora que són ambaixadors de la pròpia. Aquest tipus de viatge els posa en situació de practicar la llengua anglesa que els alumnes han après en l’àmbit formal a l’aula, i que a hores d’ara ja estan en coneixement de les competències comunicatives i lingüístiques adients per a posar-la en un context de pràctica real.

Què suposa l’intercanvi? Suposa viatjar al país escollit i estar amb la família d’acollida, amb un/a estudiant de la mateixa edat que els nostres alumnes, durant una setmana. També implica acollir a casa un/a estudiant durant una setmana i facilitar-li tots els àpats. Cal tenir en compte que les famílies poden ser de molt diversa tipologia i això implica estar disposat a acceptar qualsevol diferència religiosa, cultural, etc.

Normalment l’intercanvi es pot oferir a uns 25 alumnes, apròximadament, depenent de la quantitat d’estudiants que l’altra escola-institut té per a realitzar l’activitat.

Curs 2014-15: intercanvi amb Holanda.

Curs 2015-16: intercanvi amb Dinamarca.

Curs 2016-17: intercanvi amb Dinamarca.

Curs 2017-18: intercanvi amb Dinamarca.

Curs 2018-19: intercanvi amb Alemanya (escola Heinitz School de Ruedersdorf, un poble a 30 min de Berlín).

Curs 2019-20: intercanvi amb Holanda (escola Niftarlake College de Marsen, Utrecht, un poble a 40 min d’Amsterdam).