Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: professorat, alumnat, mares i pares, Ampa, Ajuntament, PAS i equip de gestió. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

ASSISTENTS CONSELL ESCOLAR 20/21:

Representants del professorat:

 1. Amorós Llistosella, Eulàlia
 2. Canet Cortada, Lídia
 3. Juanola Pellicer, Montse
 4. Marí Rodríguez, Pere
 5. Sala Sivera, Imma
 6. Sendra Grau, Marta

Representants de l’alumnat:

 1. Burgas Blanch, Pep (4t ESO)
 2. Campos Castro, Luna (2n BAT)
 3. López Iglesias, Mar (2n BAT)

Representants de les mares i els pares:

 1.  Llauradó Vallbuena, Marta
 2.  Martin Cortada, Aurora

Representant de l’AMPA:

 1.  Ruiz Cardo, Joan M.

Representant de l’Ajuntament:

 1.  De la Llave Alegrí, Montse

Representant del PAS:

 1.   Mesa Vega, Elisabeth

Equip de Gestió:

 1.   Montero Garcia, Jordi (director)
 2.   Mallol Macau, Cristina (cap d’estudis)
 3.   Sala Vila, Adriana (secretària)