ABRIGA’T QUE FA FRED!

A Catalunya, cada any, es diu que els dies 15,16 i 17 de gener corresponen a la setmana dels barbuts.

Aquesta tradició prové dels sants Pau l’Ermità, Maur Abat i Antoni Abat que són representats amb llargues barbes. Sant Fructuós, el dia 21 i sant Vicenç màrtir, el dia 22 del mateix mes, també s’inclouen en aquesta setmana.

Com a tradició, la setmana dels barbuts es considera la més freda de l’any, però aquest any 2019, segons els meteoròlegs de Catalunya, no serà així.