Certificació del coneixement de llengües

Dimecres, 27 de gener, el director de l’Institut Lacetània, F. Delis, i la coordinadora del Pla experimental de llengües estratègiques, M. Caballol, van entregar els diplomes als nostres alumnes que van participar al programa experimental de suport a la certificació del coneixement de llengües estrangeres.

Felicitem a l’alumnat per l’esforç i haver obtingut el nivell intermedi B1 i avançat B2 en anglès de les Escoles Oficials d’Idiomes i segons el Marc comú de referència de les llengües.

B1: Paula Juderías, Nicolás López, Eloi Morros i Rosa Sánchez.

B2: Dina Henestrosa, Xènia Ortonoves i Ionut Vasilisca.