Informació de secretaria per a l’alumnat de CEFP

Cursos d’especialització d’FP

A la web del Departament podeu descarregar-vos el document de sol·licitud i consultar més informació.

Oferta de places: 20 places per al Curs de Fabricació Intel·ligent i 20 places per al Curs de Ciberseguretat en Entorns de les tecnologies de la informació.

Per sol·licitud de places vacants contacteu al telèfon del centre 93 877 37 50 o envieu correu a: fp.cfgs@lacetani.cat