Publicació de llistats provisionals d’admesos i exclosos al procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals

Amb aquesta publicació es fan públics els llistats amb els admesos i exclosos al procediment d’avaluació de les competències professionals.

Llistat admesos

Llistat exclosos i motius

Model de reclamació

Per gestionar qualsevol reclamació s’haurà de fer servir el correu acreditat@lacetania.cat dins el periòde de reclamacions (del 27 de maig fins al 11 de juny) fent servir el model de reclamació (pdf emplenable) que s’haurà de descarregar, emplenar i enviar al correu abans indicat.