Per què tenim un HORT!!!

Hi ha molts autors que justifiquen i avalen la importància de l’hort en l’educació de l’alumnat en les nostres escoles, en especial Primària i Secundària. Us farem referència a un document publicat en el portal XTEC que ens resumeix per què un hort és important educativament ? L’hort escolar com a recurs pedagògic – Xtec
xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/…/hort_escolar.pd
El 30 de juny del 2005 l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) va proposar la creació d’horts escolars per tal de millorar la qualitat de la nutrició i la formació de nens i familiars als països, en especial aquells en vies de desenvolupament, aconsellant també que la producció d’aquests horts sigui el gruix de la dieta de productes frescos al menjador escolar. Paral·lelament van recomanar els horts escolars com una eina que afavoriria i contribuiria a l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i social dels alumnes.
Ja fa molt anys que el Departament d’Ensenyament aposta pels Horts a les Escoles,aprendre amb l’hort afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges que ajuda a reforçar matèries instrumentals com les llengües i les matemàtiques, i d’altres com les ciències naturals, la tecnologia i les ciències socials. Però sobretot afegeix el poder
potenciar el treball comunitari, el diàleg, la cooperació , la responsabilitat, la convivència i l’intercanvi de coneixements, en fi totes aquelles competències Personals i Socials dels nostres alumnes de l’ESO. Aquest curs hem iniciat l’hort amb el grup PIM i posteriorment s’afegiran d’altres grups.
Els reporters de la revista Lacetània us farem un seguiment i esperem que gaudiu de les notícies de l’Hort..