Ajuts per a material escolar i activitats de suport de l’Ajuntament de Manresa 2017-18

L’Ajuntament de Manresa obre la convocatòria d’ajuts de material escolar i activitats de suport per al curs 2017-2018. S’hi poden acollir els alumnes d’educació infantil, primària i ESO que estiguin empadronats a la ciutat de Manresa. El primer termini (per als alumnes que el proper curs cursaran 2n, 3r i 4t d’ESO) acaba el proper 19 de maig. Els alumnes que cursaran 1r d’ESO disposen d’un segon termini que finalitza el 22 de juny. Les sol·licituds es presenten al centre. A la sol·licitud, caldrà adjuntar-li una còpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar i una còpia del llibre de família. En cas de dubtes, sol·liciteu una entrevista amb la treballadora social del centre, qui també podrà recollir les vostres sol·licituds.