6 de març: no assistència col·lectiva de l’alumnat

Sindicats d’estudiants han fet convocatòria per a l’adhesió del dret a la no assistència col.lectiva el dia 6 de març, que recordem que es pot fer efectiu en l’alumnat de 3ESO, 4ESO, 1BATX i 2BATX, en cap cas els de 1ESO i 2ESO. Des de la direcció de l’institut s’ha considerat la validesa del protocol utilitzat pels alumnes, en aquest cas, ja que s’han respectat els documents i terminis descrits en les NOFC.  Recordem que les famílies han d’haver justificat l’absència amb anterioritat segons les NOFC.

Es preveu una adhesió a la vaga del voltant del 80% de l’alumnat.