CONVOCATÒRIA PER ADHESIÓ DE L’ALUMNAT AL DRET DE NO ASSISTÈNCIA COL.LECTIVA_30 i 31 d’octubre de 2019

Alguns  sindicats d’estudiants de catalunya han fet convocatòria per a l’adhesió del dret a la no assistència col.lectiva, que recordem que es pot fer efectiu en l’alumnat de 3ESO, 4ESO, 1BATX i 2BATX, en cap cas els de 1ESO i 2ESO.

Des de la direcció de l’institut s’ha considerat la validesa del protocol utilitzat pels alumnes, ja que s’han respectat els documents i terminis descrits en les NOFC. Les dades de participació, segons la informació que tenim, serà de la major part d’alumnat d’aquests cursos, entre el 70 i el  80%.

Recordem a les famílies que han de justificar l’absència amb anterioritat, si estan d’acord, segons les NOFC. També demanem que es faci reflexió conjunta (alumne/a-família) de valoració de les absències per aquest motiu, tenint en compte el moment del curs, les activitats curriculars programades i la previsió de convocatòries.

El professorat assistirà i atendrà l’alumnat amb normalitat.

ATENCIÓ: alumnat 4ESO de francès

El Departament d’Educació ofereix un programa d’intercanvi adreçat a l’alumnat de 4ESO que cursa la matèria de francès.

El termini de les sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2019, per tant, les famílies interessades s’haurien de posar en contacte amb la professora Mònica Delgado abans del 25 d’octubre. Ho podeu fer personalment o trucant al centre

Us adjuntem més informació en aquesta carta.

 

18 octubre: Vaga general

Diversos sindicats de treballadors/es han convocat jornada de vaga general per al divendres 18 d’octubre. Segons la informació que tenim en aquest moment, la participació del professorat seria de més del 50%. No podem especificar l’afectació de cursos, grups i matèries, però valorarem que l’horari de classes quedarà afectat i no es podrà dur amb normalitat l’activitat escolar.

El servei de transport escolar queda anul.lat, segons informació que ens ha arribat del Consell Comarcal.

Recordem que la majoria de docents del centre venen de poblacions més o menys allunyades d’Igualada, per tant, malgrat alguns no exerceixin el seu dret a la participació a la vaga, caldrà estar al cas de les dificultats de trànsit que es puguin trobar.

Sindicats d’estudiants han fet convocatòria per a l’adhesió del dret a la no assistència col.lectiva els dies 16, 17 i 18 d’octubre, que recordem que es pot fer efectiu en l’alumnat de 3ESO, 4ESO, 1BATX i 2BATX, en cap cas els de 1ESO i 2ESO. Des de la direcció de l’institut s’ha considerat la validesa del protocol utilitzat pels alumnes, en aquest cas, ja que s’han respectat els documents i terminis descrits en les NOFC. Les dades de participació en aquest sector en el dia d’avui ha estat entre el 70% i el 90% segons els cursos. Recordem que les famílies han d’haver justificat l’absència amb anterioritat segons les NOFC.

Anirem actualitzant aquesta informació.