Promoció

L’objectiu  de PROMOCIÓ és el  reconeixement, dins i fora del centre, del treball en la bona direcció de l’ensenyament i aprenentatge.

Els responsables d’aquest projecte cerquen d’entre totes les activitats del centre aquelles que són prou destacables per tal de fer-les conèixer a tota la comunitat educativa de l’institut i a la ciutat en general. Ells ho expliquen així:

Les dues línies principals del Projecte de Promoció de l’INS Joan Mercader són les següents:

– Contacte amb els mitjans de comunicació de la comarca (La veu de l’Anoia, L’Enllaç, Infoanoia i Anoia Diari ) per donar a conèixer els projectes i les activitats més importants que duu a terme el nostre Institut a la ciutat d’Igualada i a la comarca de l’Anoia.

-Gestió i coordinació dels contactes amb escoles de primària de la ciutat per dur a terme activitats realitzades pels nostres alumnes destinades als alumnes de primària.

L’equip de promoció doncs, també proposa i organitza, conjuntament amb altres docents, alumnes i famílies, activitats que poden sortir de l’aula, ser exportades a altres entorns i que seran també un bon aprenentatge per als estudiants. Necessàriament aquestes seran petits (o no tant petits) projectes col.laboratius i globalitzadors.