ÀMBITS

El projecte Àmbits és un programa de diversificació curricular impartit a 3r i 4t d’ESO,que té la finalitat de facilitar l’assoliment dels objectius i de les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria.

Tot està per fer i tot és possible, el bloc d’Àmbits de 3r.