Tres alumnes de quart d’ESO participen a l’olimpíada científica QinteScience

Ona Barrón, Judit Llobet i Graci Rodríguez van participar a la fase autonòmica de l’olimpíada QuinteScience que va tenir lloc a la facultat de física de la UB el passat divendres dia 28 de setembre. L’activitat transversal de les àrees de ciències, matemàtiques i tecnologies va ser una proposta del nucli impulsor del projecte STEAMcat.

CONVOCATÒRIA PER ADHESIÓ DE L’ALUMNAT AL DRET DE NO ASSISTÈNCIA COL.LECTIVA_27/09/2019

Alguns  sindicats d’estudiants ha fet convocatòria per a l’adhesió del dret a la no assistència col.lectiva, que recordem que es pot fer efectiu en l’alumnat de 3ESO, 4ESO, 1BATX i 2BATX, en cap cas els de 1ESO i 2ESO.

Des de la direcció de l’institut s’ha considerat la validesa del protocol utilitzat pels alumnes, ja que s’han respectat els documents i terminis descrits en les NOFC. Les dades de participació, segons la informació que tenim, serà de la major part d’alumnat d’aquests cursos, més del 80%. Recordem que les famílies han d’haver justificat l’absència amb anterioritat segons les NOFC.

El professorat assistirà i atendrà l’alumnat assistent amb normalitat.