Projecte educatiu de centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Documents parcials (en esborrany):

  1. INTRODUCCIÓ. APROVACIÓ I DIFUSIÓ
  2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL
  3. OBJECTIUS DEL CENTRE. AVALUACIÓ
  4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2017-2021

projecte direcció 2017-2021 – WEB

 

PLA GENERAL ANUAL 2019-2020

PGA 2019-2020

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

PLC_2019

 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

DOCUMENT PAT 2019-20 (Versió provisional)

 

CARTA DE COMPROMÍS

carta compromís

 

CONSELL ORIENTADOR

document-consell-orientador

 

PROJECTES DE CENTRE