Organigrama

 

ORGANIGRAMA 2019-2020

 

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Lídia Estany

Cap d’Estudis: Jordi Farré

Secretària: Mónica Verdés

Coordinador Pedagògic: Marta Ayuso

COORDINACIÓ:

1 i 2 ESO Mireia Galindo

3 i 4 ESO Ismael Miquel

BAT Jaume Mas

ALTRES COORDINACIONS I CÀRRECS:

Informàtica: Jose Antonio Sánchez

Riscos Laborals: Ino Rivera

Adjunt CE: Ino Rivera

Revista: Anna Llordés

Lectura: Raquel Castells

GEP: Ramon Coletes

Arts: Miquel Raja / Núria Ferrer

Consell Delegats: Marc Cucurella

Pla Cat. Esport: Ismael Miquel

P. Exteriors: Marta Mercadé

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS I CAPS DE DEPARTAMENT:

Llengua catalana: Mercè Badal

Llengües estrangeres: Marta Mercadé

Tecnologies: Ramon Guim

Lllengua castellana: Montse Mosoll

Humanitats: Ramon Cuadras

Arts: Inma Miñés

Matemàtiques: Francesc Piazuelo

Ciències: José Luis Tejedor

Educació Física: Conxi Parrilla

PAS:

Administració i secretaria: Núria Pasques i Camí Tous

Consergeria: Josep Miquel i Maria Rosa Molina