El consell de Delegats

El Consell de Delegats és l’òrgan de gestió directa de l’alumnat on, a través dels delegats, es duen a terme diverses activitats al centre. Amb una estructura de president, vicepresident i secretari, que coordinen les reunions i organitzen el calendari de les diverses activitats. Aquestes es dinamitzen en dos grans àmbits: la comissió de Festes i Cultura i la comissió de Convivència i Art, cadascuna amb el seu corresponent responsable.