Convalidacions/Reconeixements

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS D’ESO O BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE DANSA

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS D’ESO O BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

PRÀCTICA INTENSIVA DE L’ESPORT

RECONEIXEMENT SEGONA LLENGUA ESTRANGERA QUE NO S’OFEREIX AL CENTRE I ES CURSA EN EOI