STEAMcat

 

El projecte pretén fomentar el pensament crític de l’alumnat envers les STEAM. Per dur-lo a terme és necessària la implicació i formació del professorat de les àrees de ciència, tecnologies, matemàtiques i orientació educativa. La innovació en la metodologia i la millora i ampliació de les col·laboracions amb entitats de l’entorn haurien d’afavorir l’interès i les vocacions de l’alumnat, especialment d’aquell en situació social desfavorida i del sector femení. El nostre centre ja està treballant en l’àmbit STEAM i el professorat disposat a participar-hi veu el programa STEAMcat com una oportunitat per intensificar l’activitat en aquest àmbit i per millorar les estratègies metodològiques a l’aula, els resultats acadèmics dels alumnes i les seves oportunitats de futur en etapes postobligatòries.