Normes i funcionament

El centre es regeix per les Normes d’organització i funcionament contingudes en diferents documents. El document base és el RRI aprovat el desembre del 2009 i quan hi ha hagut apartats modificatas i aprovats, estan presentats com a documents parcials:

Reglament de Règin Intern, aprovat el desembre de 2009