Projectes de centre

EL NOSTRE INSTITUT: INS JOAN MERCADER

L’INSTITUT JOAN MERCADER  és un espai de coneixement, formació, educació i convivència on els joves de la nostra ciutat i comarca es formen com a persones adultes. En aquest espai, la diversitat esdevé un element enriquidor i un factor d’aprenentatge a través del coneixement i el respecte de l’altre.

Joves provinents de diferents escoles i també de sectors socioeconòmics diversos formen part del teixit social del centre, on professorat i famílies principalment treballen de forma conjunta i responsable per una formació acadèmica i competencial que permeti els joves accedir amb garanties a estudis post-obligatoris i superiors.

El centre vol donar oportunitats a tots el joves que en formen part, sabent que hi ha un gran ventall d’interessos i necessitats. És per això que es busca la participació activa de l’alumnat, tant en les activitats curriculars, com en les generals de centre, entenent-les com a part fonamental de la formació global.

Cal que els diferents sectors de la comunitat educativa, de forma col·laborativa i amb certa complicitat, vetllin per a la consecució d’aquestes finalitats , que es poden resumir en una de sola:

El desenvolupament personal, acadèmic i social dels joves.

 

“No obligueu als joves a fer el paper d’espectadors i comparses.”
Dr. Joan Mercader (1917-1989), historiador igualadí.