The Stars Have Spoken – Horoscope of the week

58695c43212bb111784d20d25ace906d

ÀRIES

 ♧  21 Març – 20 Abril ♧

Estàs enfadada amb la teva millor amiga i porteu alguns dies sense saber molt bé com donar el pas per parlar-vos. Pren la iniciativa, t’ho agrairà!

Número de la sort: 7 Color: Granat

0e7128bcae6e3c7165d263ebe2f29ef0

TAURO

21 Abril – 20 Abril ♡

A vegades has de saber dir no , i saber valorar qui val la pena i qui no , no es pot ser tan bona persona sempre. Aquesta setmana preparat perquè rebràs molt bones notícies, disfruta i relaxat , no val la pena estressar-se tant. Aquest cap de setmana potser reps un missatge de una persona que mai tu imaginàries que sentís això per tu.

Numero de la sort: 10     Color: Blau  

7e50ab2676e3abe221c3d3548ac64f98

GEMINIS

♢21 Maig – 21 Juny♢

Compte amb anar xerrant coses que no toquen, tot indica que hi ha paraules que es giren en contra teu. No deixis que passi més temps sense que ell/a sàpiga que ets. Fes-te notar! Si passes desapercebud/a, s’anirà amb un/a altra.

Numero de la sort: 6  Color :  Vermell

df7cc04bb22ca09816d684721194457d

CÀNCER

☆ 22 Juny – 22 Juliol ☆

Et menges molt el cap per tonteries i ja és el moment de parar.Acabaràs molt malament si segueixes així per tonteries no pot ser.

Número de la sort: 15 Color: Blau Fort

 leo

LEO

○ 23 Juliol – 22 Agost ○

Hi ha un amic molt proper que et té enveja, vigila molt això. Sigues prudent si vols causar bona impressió

Número de la sort: 7                Color: Blau Cian

virgo

VIRGO

♡ 23 Agost – 22 Septembre ♡

Millor estar sol que mal acompanyat, aquesta setmana hauràs de prendre una decisió sobre l’amistat. Millor estar atent/a , perquè algú del teu voltant sent alguna cosa per tu .

Numero de la sort :  10     Color: Groc  

 libra  

LIBRA

■ 23 Septembre – 22 Octubre ■

No cal que corris per aconseguir tot allò que vols ,aquesta  setmana t’adonaràs que és millor anar poc a poc, tot arribarà. Tens sort diumenge.  

Numero de la sort:  1    Color :  Verd

scorpius

ESCORPIÓ

□ 23 Octubre -21 Novembre □

Alerta amb les companyies, algú del teu voltant vol fer-te molt mal , aquesta persona és més important per tu del que et penses. Aquest cap de setmana surt, gaudeix i preparat perquè potser trobes a un persona que feia temps que volies veure.

Numero de la sort: 3     Color: lila

sagitari

SAGITARI

22 Novembre-20 Decembre  

Després de tota una setmana d’esforç per fi et començaran a arribar les recompenses que esperaves. Sort amb l’amor dissabte.

Numero de la sort: 2. Color : Rosa

94702ec5c4f7eec0a2ee6e814aed4f1c

CAPRICORN

21 Desembre – 19 Gener

Aquests dies hauràs de demanar més d’un favor, que no et sàpiga greu. És un bon moment per iniciar relacions.

Numero de la sort :  4  Color : Taronja  

aquari

AQUARI

20 Gener-18 Febrer   

Aquesta setmana no serà molt bona per tu , tindràs algunes decepcions per part dels teus amics o/ amigues. Aquest cap de setmana veuràs algú que et fa tenir els sentiments a flor de pell.

Numero de la sort : 9         Color : Blanc

piscis

PISCIS

22 Febrer -20 Març

Aquesta setmana serà molt tranquil·la, disfruta i relaxat … Peró comte! Estigues alerta amb les persones que t’envolten i fixat més, poder hi ha algú que t’observa i estudia els teus moviments. No vol fer-te mal , sol es vol acostar a tu , però no et confiïs molt.

Numero de la sort: 13       Color : Groc

  

58695c43212bb111784d20d25ace906d

ARIES

 ♧ 21 March – 20 April ♧

You are angry with your best friend and it will take a few days without knowing very well how to take the step to speak. Take the initiative, your friend will thank you!

Lucky number 7 Colour: Maroon

0e7128bcae6e3c7165d263ebe2f29ef0

TAURUS

♡ 21 April – 20 April ♡

Sometimes you have to learn to say no, and who knows how to value your worth and who does not, you can not always be such a good person. This week, be prepared to receive good news, and enjoy relaxedly, it is not worth getting stressed so much. This weekend you may receive a message from someone you never imagined you’d hear from.

Lucky Number: 10 Color: Blue

7e50ab2676e3abe221c3d3548ac64f98

GEMINI

♢ 21 May – 21 June ♢

Beware of talking about things that you shoud not. It appears that there are words that can turn against you. Do not let more time pass without him / her knowing that you are there. Become relevant! If you keep going unnoticed, he / she will fly to another.

Lucky Number: 6 Colour: Red

df7cc04bb22ca09816d684721194457d

  CANCER

☆ 22 June – 22 July ☆

You eat much for any reason and it is time to stop. You will end up badly if you keep up this nonsense! It can not be.

Lucky number 15 Color: Blue Cian

leo

LEO

○ July 23 – August 22 ○

There is a close friend who is jealous of you. Be careful if you want to give a good impression.

Lucky number 7 Color: Cyan blue.

virgo 

VIRGO

♡ 23 August – 22 September ♡

Better to be alone than in bad company, this week you will have to make a decision about friendship. Better be careful, because someone around you feels something for you.

Lucky Number: 10 Color: Yellow

          libra           

LIBRA

■ 23 September – 22 October ■

No need to rush to get everything you want, this week you will notice that it is better to go slowly, the time will come. You will be lucky on Sunday.

Lucky Number: 1 Color: Green

scorpius

SCORPIUS

□ 23 October -21 November

Beware of companies, someone around you wants to make you feel bad. That person is more important to you than you think. When the weekend arrives, enjoy and be prepared to find a person who has long wanted to see.

Lucky number: 3 Color: Purple

sagitari

SAGITTARIUS

November 22-December 20

After a week of effort finally you begin to get the rewards you expected. On Saturday you will have luck with love.

Lucky number: 2. Color: Pink

94702ec5c4f7eec0a2ee6e814aed4f1c

CAPRICORN

 21 December – 19 January

These days you will have to ask for a favor, do not worry. It is a good time to start relationships.

Lucky Number: 4 Color: Orange

aquari

AQUARIUS

January 20-February 18

This week will not be very good for you, you will have some disappointments because of friends. This weekend you will see someone who has hidden feelings for you.

Lucky Number: 9 Color: White

piscis

PISCES

22 February -20 March

This week will be very quiet and enjoyable … but careful! Stay alert of people around you and notice that someone could be observing you and studying your movements. This person does not have ill intentions and only wants to get closer to you, but do not trust him/her a lot.

Lucky Number: 13 Color: Yellow

BY: ALBA QUIÑONES & DAVID PÉREZ