Orientació acadèmica i professional

Preparem el 4t curs d’ESO d’Els Tres Turons

 

Preparem el 1r de batxillerat d’Els Tres Turons

 

I després de l’ESO, què?

Informació sobre estudis postobligatoris:

 

 

 

 

Batxillerat

Preinscripció del 27 de maig al 3 de juny de 2020

 

Cicles formatius

Preinscripció del 2 al 8 de juny de 2020

 

PFI. Per als alumnes sense graduat en secundària

(Cal tenir 16 anys o fer-los l’any natural de la preinscripció)

Preinscripció del 25 de maig al 5 de juny de 2020:

A la pàgina web d’Estudiar a Catalunya es publicarà l’oferta de grups PFI-PTT, amb indicació dels
instituts de referència per a la preinscripció i el correu electrònic del PTT.

Les famílies hauran d’enviar les sol·licituds al correu electrònic del PTT. Els tutors respondran a les famílies per correu electrònic les sol·licituds, confirmant la recepció i enviant el número de sol·licitud i el dia i hora aproximada per fer una entrevista personal, que es farà de forma no presencial, per telèfon o videoconferència.

 

Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà

(Cal tenir 17 anys o fer-los l’any natural de la preinscripció)

Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia
  • Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
  • Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
  • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020
  • Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
  • Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020
  • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
  • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Clica aquí per veure models de les proves 

 

Proves de Graduat en secundària (GESO)

Pendent de noves dates