Proves d’accés a CFGM

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los durant l’any natural de la preinscripció).

No poden inscriure’s les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI)

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/

Clica aquí per veure models de les proves 

Prova del curs 2020-2021

  • Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
  • Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021
  • Presentació de la documentació al centre: del 14 al 27 d’abril de 2021 (en horari d’atenció al públic)
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021
  • Prova: 5 de maig de 2021

– 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
– 16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
– 18 h Descans
– 18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

  • Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021
  • Termini per presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de maig de 2021 (en horari d’atenció al públic)
  • Qualificacions definitives: 28 de maig de 2021
  • Emissió de certificats: a partir del 31 de maig de 2021

Més informació (continguts, temaris, resultats, exempcions, sol·licitud, etc.) a Formació professional. Grau mitjà.