Pla per a l’obertura al setembre (curs 2021-2022)

El dia 6 de setembre es va presentar al claustre de professorat i va ser aprovat pel consell escolar el Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021).

Aquest document és una guia per a l’obertura de l’institut Cristòfol Despuig per al curs 2020-2021, que recull les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut i les particularitats de l’institut en el marc de l’autonomia dels centres.

Descarregueu-vos la Declaració responsable per a les famílies d’alumnes (per a alumnes menors de 18 anys o per a alumnes majors de 18 anys).

Comproveu la distribució d’accessos d’entrada i sortida i la distribució d’espais a l’esbarjo.