Calendari recuperacions extraordinàries de juny

Us informem que les proves extraordinàries de juny (enguany no hi haurà proves de recuperació al setembre) es desenvoluparan entre el 20 i el 25 de juny, d’acord amb el calendari adjunt.

Calendari recuperacions extraordinàries 1819 (al)

Els dies 20 i 21 de juny són d’horari especial per a l’alumnat, atès que es duran a terme les recuperacions. Aquests dos dies els alumnes podran sortir del centre sense que els reculli una persona autoritzada (pare, mare i/o tutor/a legal). No obstant això, s’han previst espais perquè, qui ho desitgi, pugui romandre a l’Institut preparant les recuperacions.

D’altra banda, us informem que, finalment, el lliurament de notes per a tot l’alumnat serà el dia 28 de juny de 2019, a les 10 h (reclamacions de 10 a 12 h). Per tant, rectifiquem la informació que apareixia a les circulars del crèdit de síntesi en què es parlava del dia 19 de juny.