Per al curs 18-19, les titulacions de grau superior de turisme s’ofereixen conjuntament, en el format 2×3 (dues titulacions en tres cursos).

L’oferta formativa permetrà a l’alumnat aconseguir el títol de Tècnic/a Superior en Guies, assistència i informació turístiques un cop completats els dos primers cursos i, cursant el tercer any, obtindrà el títol de Tècnic/a Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments.

Durada del cicle formatiu  : 2000 hores + 3er curs 911

Formació en centres de treball : 350 hores  + 350 hores

Es tracta d’un cicle formatiu presencial i per tant l’assistència és obligatòria.

Titulació dels dos primers cursos, GUIES:

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions  turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

En el tercer curs es faran els mòduls específics per completar la titulació AGÈNCIES:

La competència general d’aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.

Distribució dels mòduls

1ER CURS-MATÈRIES COMUNES ALS DOS CICLES

MÒDUL NOM DEL MÒDUL 1r CURS
M1 Estructura del mercat turístic 99
M2 Destinacions turístiques 132
M4 Protocol i relacions públiques 97
M5 Recursos turístics 165
M8 Màrqueting turístic  99
M9 Anglès 132
M11 Formació i orientació laboral 82
M17 Enologia 99
Total  905

2ON CURS-MATÈRIES ESPECÍFIQUES CICLE GUIES

MÒDUL NOM DEL MÒDUL 2n CURS
M3 Servei informació turística 50
M6 Processos de Guia i Assistència Turística 99
M7 Disseny de productes turístics 82
M10 Francès 132
M12 EIE (Empresa i iniciativa emprenedora) 50
M13 Projecte 33
M14 FCT (Formació en centres de treball) 350
M15 Dual 300
Total  1096

3ER CURS-MATÈRIES ESPECÍFIQUES CICLE AGÈNCIES

MÒDUL NOM DEL MÒDUL 3r Curs
M3 Venda de serveis turístics 198
M6 Gestió de productes turístics 99
M7 Direcció d’entitats d’intermediació turística 165
M13 Projecte d’Agència de Viatges i Gestió d’Esdeveniments 66
M14 FCT (Formació en Centres de Treball) 350
M16 Anglès tècnic 33
Total    911