MATRICULA ALUMNES NOUS: CICLES GRAU SUPERIOR 2020-2021

EL PERIÓDE DE MATRÍCULA ÉS DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE DE 2020

La matrícula es realitzarà preferiblement via telemàtica.
Per aquest motiu és molt important que es realitzin tots els passos amb exactitut, com a continuació es descriuen:

1.-QUALSEVOL CORREU REBUT ABANS DEL 1 DE SETEMBRE NO SERÀ ATÉS I NO DONARÀ DRET A MATRÍCULA

2.-QUALSEVOL INTENT DE MATRICULACIÓ FORA DE PLAÇ (ABANS DEL 1/9/2020 O DESPRÉS DEL 7/9/2020) NO SERÀ CONSIDERAT

3.-NOMÉS S’ACCEPTARÀ LA MATRICULA ALS ALUMNES QUE APAREGUIN A LA LLISTA D’ADMENSOS: CICLE SUPERIOR ALUMNES ASSIGNATS A CAN VILUMARA

4.-ELS ALUMNES ADMESOS HAN DE ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ DEL 1 AL 7 DE SETEMBRE, A:
CORREU:   matriculacio.cicles.canvilumara@gmail.com
ASUMPTE: MATRICULA [NUM DNI/PAS ALUMNE] [NOM DEL CICLE]

ARXIUS ADJUNT: NO INCRUSTATS EN EL COS NI COMPARTITS EN DRIVE, PREFERIBLEMENT PDF

5.-DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
5.1-CÒPIA DEL DNI/PAS
5.2-LLIBRE DE MATRICULA  COMPLIMENTAT:

TAST-2020-2021 TEI-2020-2021 TIS-2020-2021 TPIG-2020-2021

5.3-CÒPIES DELS RESGUARDS DE PAGAMENT (S’explica com realitzar-ho al llibret de matrícula)
5.4 JUSTIFICANTS (SI ES EL CAS) DE BONIFICACIONS I/O EXEMPCIONS

Si opteu per pagament fraccionat no oblideu enviar resguard del 2n pagamaent abans del 9 d’octubre