Departament de Matemàtiques

El departament està format per:

Àngel Carmona              Tutor ESO 4C

José María Ciutad          Cap de Departament

Eva Escrich                    Tutora BAT 1A

Joaquín Fernández

Joffre Ferrando              Tutor ESO 2E

Luis Mateo                     Tutor ESO 1E

Guillem Ventosa

Clàudia Pumareta          Departament d’Orientació

 

Moodle Matemàtiques