Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El nostre Consell Escolar per al curs 2018 2019 està format:

Direcció

 • Griselda Santos(Directora)
 • Jaume Ollé (Secretari)
 • Manuel Caballero (cap d’Estudis)

Alumnes:

 • Daniel García
 • Marina Margenet
 • Helena Tejero

PAS

 • Salvador Sans

PAE

 • Izaskun Reta

Mares i Pares

 • Eli Alcaraz
 • Antonio Ayete
 • Oscar Jiménez

Representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet

 • Núria Ramos

AMPA

 • Ana Belén Ferrer

Professorat

 • Laura Bernadàs
 • Juan Carlos Castaño
 • Mario Crespo
 • Santiago García
 • Èlia Nadal
 • Antonio Soto