MATRICULA CICLES CURS 2020-21 – Matrícula de continuïtat dels alumnes propis

MATRICULA DE CONTINUÏTAT: del dia 1 al 10 de juliol de 2020
ALUMNES NOUS A L’INSTITUT – no heu de fer els tràmits que s’especifiquen en aquest article:
CONSULTEU LA PAGINA ADEQUADA AQUÍ

MATRICULA TAPD
CONTINUÏTAT
DESCARREGUEU EL DOCUMENT
—>
TAPD 2020-2021

MATRICULA TIS
CONTINUÏTAT
DESCARREGUEU EL DOCUMENT
—>
TIS 2020-2021

MATRICULA TAST
CONTINUÏTAT
DESCARREGUEU EL DOCUMENT
—>
Llegeix més»

MATRICULA DE BATXILLERAT CURS 2020-21 – Matrícula de continuïtat dels alumnes propis

MATRICULA DE CONTINUÏTAT BATX (Periòde extraordinari)
del dia 8 al 14 de setembred e 2020
ALUMNES NOUS A L’INSTITUT – no heu de fer els tràmits que s’especifiquen en aquest article:

MATRICULA 1rBATX

—>
VIA TELEMÀTICA—>
MATRÍCULA A 1BATX VILUMARA

MATRICULA 2nBATX

—>
VIA TELEMÀTICA—>
MATRÍCULA A 2BATX VILUMARA

Amb el pagament de la… Llegeix més»

PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT CAN VILUMARA (juliol- consultar actualització setembre)

Pla d’Obertura del Centres Educatius: en el moment que es passi a la fase 2, previsiblement el proper dilluns 8 de juny,  L’Institut Can Vilumara està preparant les activitats que podrà oferir a la seva comunitat educativa i que us avancem tot seguit.

És molt important que totes les persones que participaran en aquestes activitats presencials (totalment voluntàries i complementàries a les telemàtiques),  es comprometin a respectar les mesures de seguretat i prevenció que es detallen tot seguit o no se’ls permetrà l’accés al centre i per tant la participació en les activitats oferides.
En aquest sentit és imprescindible:

-Portar al damunt físicament el document de Declaració Responsable en el model que correspongui (model que signa la família per a alumnes menors de 18 anys o model per a alumnes majors de 18 anys
MENORS 18 ANYS Declaració-Responsable 
(per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius menors de 18 anys)
MAJORS 18 ANYS Declaració-Responsable

-Portar posada la seva pròpia mascareta des de casa i mantenir-la posada durant l’estada al centre si cal per mantenir la distància de seguretat

-Respectar i acceptar el compliment d’altres mesures de seguretat i prevencióque estableix el centre com: rentat de mans cada cop que es demani, possible control de temperatura, manteniment de la distància de seguretat, respectar els itineraris de circulació i espais dissenyats i establerts a l’interior del centre, etc…).

-Portar tot el material necessari per part de cada alumne/a ja que no es subministrarà material per part del centre, i no es permetrà compartir material entre l’alumnat.

-Per a totes les activitats caldrà fer cita prèvia als tutors/es disponibles o al departament d’orientació educativa (en el cas de sessions individualitzades) o manifestar prèviament la seva participació en les sessions grupals al professor/a responsable, pel control del grup.

————–

El centre romandrà obert a partir de dilluns dia 8 en horari de 9h a 13h amb el mínim personal possible per atendre necessitats de la comunitat educativa telefònicament o amb Cita prèvia.

Per a aquells nivells que suposen final d’etapa (4t ESO, 2n batxillerat i 2n curs dels diferents cicles formatius) s’atendrà l’alumnat de manera presencial individualitzada (en aquest cas si l’alumne/a és menor d’edat podrà venir acompanyat d’un adult responsable) o en petits grups, des de les tutories, en activitats d’orientació i d’acompanyament tant pel que fa al moment actual, com al plantejament educatiu del curs vinent. 

Per a la resta de nivells (ESO i batxillerat) en principi no hI ha previstes activitats presencials però en cas de demanda particular es valoraran entrevistes presencials a càrrec del Departament d’Orientació Educativa. El mateix es contempla en el cas de l’alumnat de cicles formatius, a càrrec de les coordinacions dels diferents cicles formatius.

En el cas de l’alumnat de 2n batxillerat que es presenta a les PAU a la convocatòria del juliol, hem establert un CALENDARI CLASSES PAU de trobades presencials amb grups d’alumnes, mai superior a 15 amb els professorat especialista que està en condicions de poder-les realitzar.

En aquests mesos algunes famílies han manifestat la necessitat de poder recollir material que l’alumnat va deixar al centre el 12 de març. Ara s’organitzarà un calendari i horari concret per a poder fer aquesta recollida de material.