El Departament d’Orientació Educativa (DOE) de l’Institut Can Vilumara, format per especialistes en psicopedagogia i psicologia, és un òrgan especialitzat que recolza la labor del centre i del conjunt del professorat en totes aquelles actuacions encaminades a assegurar una formació integral de l’alumnat i a l’adaptació dels processos d’ensenyament a les característiques i necessitats de tots.

Les funcions del DOE estan relacionades amb l’orientació acadèmica, psicopedagògica i professional, amb l’atenció a la diversitat i als alumnes amb necessitats educatives especials i amb el suport a l’acció tutorial.

EL DOE de l’Institut Can Vilumara disposa d’un compte de correu electrònic on poden adreçar les seves consultes que estiguin relacionades amb les funcions d’aquest departament:

d.orientaciocanvilumara@gmail.com

Document d’accés a Unportal

El departament està format per professorat de l’especialitat d’orientació educativa amb formació en:

Psicòlegs/es

Psicopedagogs/es

Pedagogs/es

Integradora social

 Professorat:

 Departament d’orientació educativa

Juan Carlos Castaño: Cap de departament
Perepau Llistosella
Claudia Pumareta
    Angels Fusté
    Loli Castro

 

Suport Intensiu Escolarització Inclusiva (SIEI)

Laura Gómez: Tutora
Gemma Vidal
Izaskun Reta: Educadora