El departament està format pel:

Seminari d’Ànglès

Seminari de Francès

Professorat:
Ivette Grima: tutora 1r A Batx 
Migue Jiménez
Paola Marcolin: tutora 4C d’ESO
José Maria Ortiz: tutor de 1r B d’ESO
Alicia Paco: cap departament
Silvia Valera: tutota de 2n C d’ESO