PROJECTE INTEGRAL DE LLENGÜES ESTRANGERES: COLUMBUS

El projecte pretén millorar el coneixement i domini de les llengües anglesa i francesa , com a eina de comunicació en àmbits que no es corresponen estrictament amb l’estudi del propi idioma, especialment en l’expressió oral .
En aquest sentit s’introdueix la llengua anglesa de forma oral a l’assignatura de socials i de forma progressiva al llarg de tota l’ESO per aquells alumnes que participen en el projecte.
Dels alumnes que cursen francès 2a llengua a 1r d’ESO, un grup de 30 podrà participar en el projecte a partir de 2n d’ESO i fins al final de l’etapa, la qual cosa pot donar la possibilitat de fer un batxillerat en francès i català. Tal com es planteja en la llengua anglesa, els alumnes cursaran des de 2n fins a 4t d’ESO una matèria en francès.

columbus

Xerrada AFS

Avui a l’institut s’ha fet una xerrada sobre una associació que organitza intercanvis per alumnes de secundària de tot el món. Ha estat molt interessant. Hi han assistit els alumnes Columbus de 3r i 4t d’ESO. La xerrada l’han dut a terme tres voluntaris de… Llegeix més»