Consulta Oberta

El Programa salut i escola és una actuació promoguda pels departaments d’educació i de salut, per tal d’impulsar la promoció i prevenció de la salut a l’escola i coordinar millor les accions en el territori.

Dins del Programa “Salut i Escola” l’alumnat dels dos darrers cursos d’ESO especialment, tot i que està obert a la resta d’alumnat, del nostre centre poden gaudir d’una consulta oberta atesa per una infermera del CAP.

S’atenen consultes relacionades amb la salut dels adolescents (sense aparells de mesura), o sigui, parlant i escoltant el motiu d’inquietud o preocupació, per guiar-los a trobar l’ajuda i la informació necessàries amb: consells de salut, assessorament i suport. Si cal fer seguiment d’alguna situació o si cal demanar una ajuda per l’especialista, es fa la gestió oportuna segons la situació.

Es remarca la importància a tenir en compte, per part de l’adolescent, que el què es parli dins la consulta oberta és de caràcter privat entre l’alumne i la infermera que l’atén. La confidencialitat de les seves consultes per part de la infermera es mantindrà, excepte quan la qüestió que es consulti, impliqui un risc greu per a la salut de l’adolescent o la dels que l’envolten, que llavors s’hauria de comunicar a la tutora i/o pares.

Els alumnes, per tal de garantir que podran ser atesos, hauran de comunicar-li amb una mica d’antelació a la Victòria (que guardarà la confidencialitat) per tal de poder crear una agenda de visites cada dia que vingui.

L’horari d’atenció previst per al curs 2019/2020 serà de 10.30 fins a les 12.30h, els següents dijous:

 

 • 28 de novembre de 2019
 • 12 de desembre de 2019
 • 16 de gener de 2020
 • 30 de gener de 2020
 • 13 de febrer de 2020
 • 27 de febrer de 2020
 • 12 de març de 2020
 • 26 de març de 2020
 • 16 d’abril de 2020
 • 30 d’abril de 2020
 • 14 de maig de 2020
 • 28 de maig de 2020