Programa ACTI STEM

6 de setembre de 2016


El nostre institut has estat un dels centres pilots escollits per posar en marxa el programa ACTI STEM. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure vocacions científiques. Per a això s’intenta fomentar la ciència amb base experimental com a projecte de centre. És a dir, aprendre ciència a través del treball al laboratori i utilitzant el mètode científic. El programa és una iniciativa del Departament d’Ensenyament, la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). Durant el primer trimestre els alumnes posaran en pràctica una sèrie de treballs experimentals d’investigació. Primer d’ESO treballarà la unitat de l’atmosfera a través de la determinació del diòxid de carboni en diferents experiències. Tercer d’ESO, analitzarà en el laboratori la presència de nutrients en diferents aliments. Desitgem que els nostres alumnes descobreixin la ciència com una motivadora vocació professional de futur.


Susana Mallafré i Andreu Faro, Coordinadors del programa