Activitats extraescolars

 

Aquesta setmana començarà la preinscripció a les activitats extraescolars. L’alumnat haurà d’apuntar-se a la secretaria del centre.

Preu mensual: 5 euros/activitat (excepte cuina que té un sobrecost de dos euros/dinar i l’estudi assistit que és gratuït pels socis de l’AMPA).

El cas del taller de robótica dependrà de preus i disponibilitat.

L’horari i la planificació de les activitats extraescolars queden pendents de modificació tot depenent de la demanda de l’alumnat.

El taller d’estudi assistit es recomana per l’alumnat d’aula d’acollida i de primer cicle que necessiten un guiatge. Es un espai per fer deures, repassar conceptes o consultar dubtes