Exposició de còmics de primer d’ ESO

Durant les primeres setmanes de curs, el Departament de Llengua Castellana ha proposat als alumnes de primer  la realització d’un còmic. El llenguatge narratiu en vinyetes és part del temari del curs però, a més, aquesta activitat és una bona excusa per tal de fomentar el treball en grup i el coneixement mutu dels alumnes que acaben d’arribar al nostre institut.

En primer lloc, els alumnes reben les nocions més importants de com desenvolupar una història en un còmic. A continuació, els estudiants comencen la feina i en grups de dos o tres concreten una història en vinyetes. El guió inicial és corregit per la professora corresponent i a continuació passen a la part gràfica, on els joves hauran de plasmar amb diàlegs i dibuixos la seva proposta.

El resultat el podem contemplar a l’entrada de l’institut, on trobarem penjats els diferents còmics realitzats pels nostres alumnes de primer.

El Departament de Llengua Castellana valora molt positivament aquest iniciativa ja que ha servit perquè els nois i noies nouvinguts es coneguin i fins i tot es formin grups d’amics que ara són inseparables. Amb tot, els joves han tingut l’oportunitat de desenvolupar les seves dots narratives tant escrites com dibuixades en un llenguatge, el dels dibuixos, que els és molt pròxim.

Mosquis. Redacció.