Batxibac

Presentació

El programa Batxibac té el seu origen en un acord entre els ministeris d’exteriors dels estats espanyols i francès de l’any 2005, i que el Departament d’Ensenyament desenvolupa a partir del curs 2010-2011. L’Institut La Vall del Tenes ofereix aquest programa des del curs 2014-15.

Objectius del programa

 • Obtenció d’una doble titulació: Batxillerat i Baccalauréat
 • Assoliment d’un alt nivell de coneixement de la llengua francesa, així com de la seva literatura i història
 • Accés directe a la universitat francesa
 • Doble via per entrar a les universitats catalanes

Currículum

Els alumnes de Batxibac poden triar qualsevol modalitat de les que ofereix el centre (Ciències i tecnologia o Humanitats i ciències socials), i cursen les mateixes matèries comunes que els altres alumnes (català, castellà, anglès, educació física).

La proposta de l’Institut La Vall del Tenes per impartir el currículum en francès és la següent:

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matèria

Hores

Horari

Matèria

Hores

Horari

Llengua francesa
4 matí
Llengua i literatura francesa
4 tarda
Literatura francesa
2 tarda
Història
5,5 matí
Lectura en francès
2,5 matí
Tutoria
0,5 matí
Història
1 matí
Treball de recerca
2 no presencial
Tutoria
0,5 matí
Total
10
12

En el cas que es vulgui cursar alguna matèria de modalitat que coincideixi amb la matèria de francès de 1r es pot fer una matrícula a distància a través de l’IOC.

Requisits d’accés

 • Nivell equivalent a la categoria B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües
 • Els alumnes procedents d’altres centres que disposin de cap titulació oficial hauran de superar una prova de nivell de llengua francesa

Titulació Baccalauréat

Per obtenir la titulació cal:

 • Haver superat el 2n curs de Batxillerat
 • Aprovar la prova externa que convoca el consolat francès de Barcelona

Accés a la Universitat

 • Universitat francesa: amb les mateixes condicions que els alumnes francesos
 • Universitat catalana: accés mitjançant doble via
  • Nota de Batxillerat i de PAU
  • Nota de Baccalauréat i sense PAU. Es pot pujar la nota presentat-se a alguna matèria de la fase específica.
  • Les dues vies són compatibles de forma que al final es pot triar la via que més convingui.

Us podeu descarregar el dossier de portes obertes amb més informació en aquest enllaç.

Presentació de sol·licituds

Cal omplir la sol·licitud electrònica a la pàgina del Departament d’Educació en els terminis indicats.