1r ESO

Currículum

Matèries
Hores setmanals
1 Q
2 Q
Català 3 3
Castellà 3 3
Anglès 3 3
Geografia i història 3 3
Matemàtiques 3 3
Biologia 2 + 1 (laboratori) 2 + 1 (laboratori)
Tecnologia 2 + 1 (laboratori) 1 (laboratori)
Educació física 2 2
Música 2 2
Visual 2 2
Religió / Valors ètics 2
Projecte interdisciplinari 4
Tutoria 1 1
Total
30
30

Sortides de tutoria

  • Sortida de dos dies a l’octubre a l’Espluga de Francolí.
  • Sortida de tutoria d’esquí de fons (durant el mes de febrer): durant tres dies (de dilluns a dimecres i de dimecres a divendres), els alumnes s’estan a l’estació d’esquí de fons de Sant Joan de l’Erm. La seva situació en plena muntanya ofereix la possibilitat de combinar les classes d’esquí de fons amb activitats diàries de tutoria.

Sortides de matèria

  • Visita al Zoològic de Barcelona (Experimentals
  • Visita al MIBA de Barcelona (Tecnologia)
  • Coves prehistòriques de Serinyà (Socials)
  • Activitat de teatre a Granollers (Català)
  • Visita a la Sagrada Família. (Religió)

Treball de síntesi: La Vall del Tenes

Treball de síntesi on s’estudia el paisatge natural i humà dels nostres pobles. Es visiten alguns indrets singulars: masies, explotacions agropecuàries, depuradora, … i es fa un treball de camp sobre el riu Tenes.