Història

Volem que l’Escola La Vall del Tenes reprengui, en la modesta mesura de les seves possibilitats, la rica tradició pedagògica de l’escola catalana, basada en el respecte, la responsabilitat, l’esperit de treball, el gust per la feina ben feta, la creativitat i l’obertura a la recerca pedagògica realista, sense afanys d’esnobisme ni de lluïment.

Del document Criteris pedagògics, elaborat en ocasió de la fundació del centre.

L’INS La Vall del Tenes va néixer el curs 1980/81 com a “Escola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes”. Fou fruit d’una iniciativa dels ajuntaments de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, com a resposta a una demanda social per tal que els joves de la Vall del tenes poguessin cursar els estudis secundaris.

L’INS La Vall del Tenes és, doncs, un centre públic de titularitat municipal (Mancomunitat Intermunicipal de La Vall del Tenes), fet singular en la xarxa d’instituts del nostre país, ja que són pocs els que gaudim d’aquesta situació.

Des dels seus inicis es van plantejar dos objectius fonamentals en la seva tasca pedagògica: la formació humana i la instrucció. Una formació humana per tal d’ajudar els nois i noies en el seu procés de maduració com a persones conscients, responsables i solidàries. I una instrucció correcta que possibiliti l’adquisició d’unes habilitats i procediments que els permetin l’accés al món del treball o a uns estudis superiors.

La Vall del Tenes és un Institut que, des dels seus orígens, s’ha definit com a català i té presents les característiques específiques que fan del nostre país una de les realitats europees amb més tradició. La catalanitat és doncs un important objectiu tant en els continguts acadèmics com en els educatius: la llengua catalana és el mitjà habitual de comunicació i la nació catalana (Països Catalans) és un referent important.

L’Institut va néixer i es manté amb una clara voluntat d’arrelament a l’entorn més proper: els pobles de la Vall del Tenes. Per això l’acció educativa té present la realitat local i comarcal, l’entorn més immediat, com a punt de partida per a l’estudi de totes les realitats humanes del nostre món.

Però també és un centre obert a la integració de les idees provinents d’Europa, per la qual cosa es dóna una importància remarcable a l’aprenentatge de la llengua castellana i de les llengües estrangeres, es fomenten els intercanvis amb escoles d’altres països, i es participa en projectes i programes a nivell europeu.