BATXILLERAT ARTÍSTIC

BATXILLERAT ARTÍSTIC

El proper curs 2021-2022 iniciarem els estudis de la modalitat de batxillerat artístic.

Tot i el retard en la confirmació que el proper curs podríem iniciar-los, l’equip directiu i el personal del centre implicat en aquests estudis fa molt de temps que hi treballem per tenir-ho tot a punt.

Quant a la part curricular, els diferents departaments didàctics ja tenen clares quines seran les noves matèries i el currículum de cadascuna d’elles.

Actualment, s’està fent la tria de material didàctic, l’elaboració d’activitats i la compra de material per poder dotar les aules de tot el necessari.

Pel que fa als espais, el centre tindrà a finals de juliol una nova aula de volum i una aula multidisciplinar que s’ubicaran al mateix passadís que l’aula de visual i plàstica que ja va ser totalment reformada i modernitzada el curs passat.