Sortida Sagrada Família, 2n ESO.

El 18 d’octubre de 2018 l’INS Sant Quirze ha fet una sortida a la Sagrada Família amb els alumnes de segon d’ESO per aprofundir els coneixements estudiats a classe sobre el moviment Modernista. Els alumnes van poder gaudir d’una visita guiada i estudiar l’obra dissenyada per un dels principals exponents de l’arquitectura modernista catalana, Antoni Gaudí. L’obra de Gaudí, personal i imaginativa, ha originat un llenguatge propi desenvolupat amb tècniques innovadores per l’època. Els alumnes han ampliat el seu coneixement a través de l’arquitectura, l’estructura i forma, la geometria, la llum i color, tècniques i materials utilitzats en la Sagrada Família.

Veure l’àlbum de fotos

Order of Operations, 2nd ESO (Maths Department, GEP)

MY DEAR AUNT SALLY (Maths, 2nd ESO)

How Do I Remember It All … ? PEMDAS !

Please                            Parentheses first

Excuse                           Exponents (ie Powers and Square Roots, etc.)

My Dear                         Multiplication and Division (left-to-right)

Aunt Sally                       Addition and Subtraction (left-to-right)

Our 2nd ESO students have started their Maths in English learning through a rap song and a small dossier to consolidate the order of operations. ( Co-teaching, running dictations, group work, cooperation, memory exercises, Acronyms, CLIL)