Tik Toks ESO i batxillerat

Durant aquest curs i en la matèria d’EF, els alumnes d’ESO i batxillerat, dins dels continguts d’expressió corporal, han treballat el ritme i el moviment amb acompanyament musical. Una de les propostes que els vam fer va ser la representació de petits vídeos musicals, coneguts com a tik toks, en petits grups. Per finalitzar la unitat didàctica en van triar un per realitzar tot el grup i aquesta és una mostra del resultat.