Som centre formador

Foto: Pixabay Creative Commons

L’Institut Rafael Casanova és centre formador del Màster d’Educació per al futur professorat de secundària. Això vol dir que col·laborem amb les universitats per tal de contribuir a la professionalització de la docència i permetre als estudiants universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica. Actualment oferim pràctiques per a les especialitats de llengua i literatura catalana i castellana, llengua anglesa i francesa, matemàtiques, física i química i tecnologia, amb els següents professors mentors: Núria Seguer, Laura Mora, Mar Rosso, Mireia Xortó, Ernesto Guerola, Ana Gutiérrez i Juanma Sánchez. Les universitats amb les quals col·laborem enguany són la UAB, UPF, UPC, UOC i URV.

Els alumnes universitaris han començat el seu Pràcticum I, una fase d’observació, de novembre a desembre, en què l’alumne ha d’assistir al centre tots els dies de dilluns a divendres (unes 4h. al dia, depenent de cada universitat, adaptades a l’horari del centre). La segona fase, el Pràcticum II, és d’intervenció i dura de febrer a abril. Serà llavors quan els practicants implementaran una seqüència didàctica amb el nostre alumnat.

Els beneficis per al centre són molts, però en destaquem la reflexió de la pràctica docent i l’aprenentatge constant per part dels mentors, així com poder disposar d’ajut en l’aula, passant a ser d’un professor a tres en molts casos i durant dos períodes llargs del curs escolar.