PREINSCRIPCIÓ

Entra a l’apartat dels estudis que vols cursar per saber dates i procès a seguir:

 • Preinscripció
  • ESO : preinscripció del 17 al 24 de març de 2021
  • BAT: preinscripció del 11 al 17 de maig de 2021
  • CCFF grau mitjà: preinscripció del 11 al 17 de maig de 2021
  • CCFF grau superior: preinscripció del 25 al 31 de maig de 2021
  • PFI: del 10 al 21 de maig de 2021
  • CE: curs d’especialització Fabricació Intel·ligent de l’1 al 7 de juliol de 2021

https://preinscripció.gencat.cat/ca/inici

Institut de Mollet del Vallès

secretaria@insmollet.cat