Expedició de títols

Les taxes per a l’expedició de títols acadèmics són:
 • Títol de tècnic: 66.90€
 • Títol de tècnic superior: 74.95€
 • Títol de Batxillerat: 66.90€
 • Títol de la ESO: GRATUÏT
Bonificacions i exempcions:
 • Bonificació del 50% de l’import per a:
  • membres de família nombrosa de categoria general
  • membres de famílies monoparentals
 • Exempció del 100% del pagament per a:
  • membres de família nombrosa de categoria especial
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33%
  • infants o adolescents en acolliment familiar
Com sol·licitar el títol:

Un cop has acabat els teus estudis (Batxillerat i Cicles Formatius) pots sol·licitar el títol a través de la web del centre.

 1. Descarrega i completa la sol·licitud del títol (arxiu)
 2. L’alumne envia la sol·licitud per correu electrònic a l’adreça: secretaria@insmollet.cat

Al correu cal adjuntar la documentació:

 • Sol·licitud del títol emplenat
 • Còpia del DNI/NIE vigent (les dues cares escanejades o fotografiades)
 • Si fos el cas, còpia de la documentació vigent que justifica la bonificació del 50% de la taxa o de l’exempció del 100% de la taxa (escanejada en pdf o fotografiada)
 1. Passat uns dies rebràs un correu electrònic al qual s’adjunta el full de pagament del títol. L’import a pagar apareix automàticament en aquest document tenint en compte la bonificació o exempció i s’hauran de pagar a qualsevol oficina de “La Caixa” mitjançant el codi de barres

Cal fer el pagament de les taxes en un termini de deu dies des de la generació del full de pagament.

 1. Un cop fet el pagament, l’alumne retornarà a secretaria@insmollet.cat el resguard de pagament de la taxa que genera el caixer automàtic (escanejat en pdf o fotografiat)
 2. La Secretaria del centre, després de comprovar que tota la documentació és correcta enviarà a l’alumnat sol·licitant el resguard d’haver sol·licitat el títol, signats i segellats (no perdre’l perquè cal presentar-lo quan es vingui a recollir el títol original)

El títol original triga uns dos anys en arribar.

Qualsevol aclariment sobre la sol·licitud del títol la podeu fer a secretaria@insmollet.cat

Com recollir el títol:

Per recollir el títol original heu de portar a secretaria

 • Resguard del títol

 

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

 • Autorització signada (arxiu)
 • Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona autoritzada
 • Resguard del títol

Cal comprovar les dades per part de l’alumne/a que recull el títol. Si no està d’acord amb el seu contingut, retornarà el títol a la Secretaria del centre, indicant l’errada que conté. Si tot és correcte, signarà el títol en prova de conformitat. CAL TENIR EN COMPTE QUE, UNA VEGADA SIGNAT, EL TÍTOL NO ES PODRÀ REIMPRIMIR, SINÓ QUE, PER MODIFICAR-LO, CALDRÀ DEMANAR UN DUPLICAT (amb el pagament de la taxa corresponent per part de l’alumne/a)

Arxius: