Activitats extraescolars

PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA: PCEE.

 

Esport a l’escola és una iniciativa impulsada pel Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el suport i participació del Consell Esportiu del Vallès Oriental i de l’Ajuntament de Mollet, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels alumnes de primària i secundaria en activitats físiques i esportives en el propi centre educatiu en horari no lectiu, i, alhora, utilitzar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i hàbits saludables.

Objectius:

– Incrementar la participació de l’alumnat dels centres educatius de primària i secundària en activitats físiques i esportives en horari no lectiu, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.

– Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, i buscar la participació per damunt de la competitivitat.

– Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, i facilitar l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.

– Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

– Contribuir mitjançant la pr+actica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre altres.

– Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió d’associacions esportives-culturals escolars de nova creació.

Reflexions:

La nostra societat ha sofert uns canvis molt importants que han repercutit en el desenvolupament motriu dels joves: les noves tecnologies, els horaris cada vegada són més estrictes, pocs espais per jugar al carrer, fets que han comportat la desaparició d’aquest hàbit.

Com a conseqüència els nens juguen poc i això retarda el seu desenvolupament motriu a mes de provocar problemes deguts a la manca d’activitats (obesitat, problemes de columna, etc..).

L’objectiu d’aquesta activitat és crear l’hàbit del plaer per jugar i gaudir de les activitats físiques esportives amb les seves possibilitats educatives, lúdiques-recreatives i psico-socials i de millora de la salut i qualitat de vida.

 

 Per més informació adreça’t a l’AMPA del nostre Institut o els professors d’Educació Física.

 

ESPORT A L’ESCOLA: (Prem aquí per veure el pla experimental)