Beques

Diferents beques i ajuts:

Ajuts de menjador i llibres: Ajuntament de Mollet

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/web/guest/tramits/-/asset_publisher/dIm4/content/ajut-de-menjador-escolar-i-o-llibres)

Noves sol·licituds pel curs 2021/2022 del 19 de juny al 2 de juliol de 2021

Beques per a ensenyaments postobligatoris:

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Noves sol·licituds pel curs 2020/2021 del 9 d’agost a l’1 octubre de 2020

Beques i ajudes per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu:

Beques i ajudes per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Noves sol·licituds pel curs 2020/2021 del 9 d’agost a 30 de setembre de 2020

 

Beques JOSEP SAU LONDRES (KAO)

  • Beca per alumnes de la família de Química
    • Un alumne/a del cicle de GM Operari de Laboratori (beca per dos anys – 1000€/any)
    • Un alumne/a del cicle de GS Química Industrial (beca per dos anys – 1500€/any)
  • El termini de la beca serà anunciat pels tutors del cicles formatius cap al novembre de cada curs.
  • Les bases i la sol·licitud seran publicades en aquest mateix apartat en la data acordada amb l’empresa KAO