FP DUAL

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Els seus principals objectius són:

  • Augmentar la col·laboració entre els centres formatius d’FP i les empreses.
  • Ajudar-te a conèixer més de prop el sector en el qual treballaràs.
  • Facilitar-te la futura incorporació al mercat de treball.
  • Millorar la teva qualificació professional.
  • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses. 
  • Incrementar la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial amb la Formació Professional

L´oferta curricular de FORMACIÓ PROFESSIONAL en el centre inclou tots els títols en DUAL.

Per més informació de la formació dual al nostre centre visualitza el vídeo.